Beheersen van vlamboogrisico's

Wanneer de risicoinventarisatie resulteert in situaties met een hoog risico moeten maatregelen worden genomen om het risico van die situaties te verlagen.

De arbeidshygiënische strategie is een systeem dat wordt gebruikt in veiligheidskunde om ervoor te zorgen dat passieve oplossingen aan de bron worden toegepast vóór persoonlijke beschermingsmiddelen.

Eliminatie is het meest effectieve type beheersmaatregel. Deze is gericht op het risico volledig weg te nemen. Indien mogelijk is het niet uitvoeren van het werk de meest effectieve manier om blootstelling te vermijden.

Als verdelers niet meer wordt gebruikt maar nog steeds onder spanning staan, moeten bepaalde werkzaamheden zoals onderhoud mogelijk nog steeds plaatsvinden. Als wordt vastgesteld dat het risico groot is op apparatuur die ongebruikt is, wordt door het verwijderen van deze apparatuur ook het risico weggenomen.

Substitutie van het oorspronkelijke risico door een gereduceerd risico moet worden onderzocht als het niet volledig kan worden geëlimineerd. Deze maatregelen moeten passief en collectief zijn: de veiligheid die ze bieden moet op iedereen van toepassing zijn zonder dat aanvullende maatregelen of voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

Oudere verdelers hebben mogelijk onvoldoende bescherming van actieve delen. Het vervangen van de apparatuur of het installeren van een IP2X-klasse afscherming vermindert het risico op werken waarbij toegang tot actieve delen niet nodig is, zoals inspectie of bedienen.

Elektrische verdelers die zijn getest als vlamboogvast kunnen de energie van een elektrische boog binnenhouden, waardoor het risico voor werknemers wordt beperkt. Deze tests worden uitgevoerd onder specifieke omstandigheden, met name dat de deuren van de verdelers zijn gesloten en vergrendeld. Het risico is dus alleen beperkt voor taken die aan deze voorwaarden voldoen.

Technische oplossingen bieden risicoreductie door wijzigingen in het ontwerp of beveiliging van verdelers die het risico bij de bron verminderen.

Hoge instellingen van vermogenschakelaars zijn een veelvoorkomende oorzaak van hoog vlambooggevaar dat kan worden opgelost door deze instellingen te verlagen. Soms is het type beveiliging ontoereikend, bijvoorbeeld wanneer zekeringen of schakelaars die niet kunnen worden ingesteld. In de meeste gevallen kunnen deze worden vervangen door een schakelaar met een verstelbare beveiliging.

Eventuele nieuwe instellingen van beveiligingen mogen niet leiden tot ongewenste afschakelen of verminderde selectiviteit met andere beveiligingsapparaten. Een analyse van de belasting en beveiligingen kan helpen bij het selecteren en toepassen van geschikte instellingen.

Detectie van vlambogen kan een probleem zijn door lage foutstromen. Om dit op te lossen kunnen apparaten die de lichtflits van de boog detecteren worden gebruikt. Hoewel de detectie erg snel is, is het systeem nog steeds afhankelijk van schakelaars om de fout te onderbreken. Als beveiligingen en hun instellingen juist zijn gekozen, is de mogelijke risicobeperking van deze systemen niet heel groot.

Als permanente instellingswijzigingen onaanvaardbare gevolgen zouden hebben voor de stabiliteit van het systeem of selectiviteit kan een onderhoudsschakelaar worden overwogen. Een onderhoudsschakelaar biedt schakelbare lagere beschermingsinstellingen voor een schakelaar. Het activeren van de onderhoudsschakelaar verlaagt tijdelijk het gevaar op de gewenste locatie.

Wanneer meerdere bronnen een verdeler kunnen voeden kan een vergrendeling die parallelle werking verhindert het gevaar op betrouwbare wijze verminderen. Wanneer parallelbedrijf gewenst is vanuit een operationeel perspectief, kan een automatisch overdrachtsysteem worden gebruikt dat de parallelle situatie tot enkele seconden beperkt.

Administratieve oplossingen zijn maatregelen die afhankelijk zijn van de vaardigheden en kennis van de medewerker om een veilige werkomgeving te creëren.

Spanningstesten is een activiteit waarbij mogelijke blootstelling aan vlambogen, hoe klein de kans ook, onvermijdelijk is. Voor locaties met een hoog risico die niet kunnen worden verlaagd door technische maatregelen, kan het boogrisico worden verminderd door een back-upmeting uit te voeren om een extra zekerheid in te bouwen dat de apparatuur spanningsloos is.

Om personeel bewust te maken en te houden van de risico's van elektrische bogen, moet training worden gegeven aan iedereen die eraan kan worden blootgesteld. Met name buiten de NFPA 70E-rechtsgebieden omvat de training voor elektrisch gekwalificeerd personeel meestal geen uitgebreide training over vlambogen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om enig restrisico te mitigeren. Meer en zwaardere PBM's zijn vereist om te beschermen tegen hogere waarden van vlamboogenergie.